kancelaria adwokacka Radom adwokat Radom adwokat Radom kancelaria adwokacka Radom

Kancelaria adwokacka Radom - adwokat Radom | adwokat Natalia Lech

Moja kancelaria adwokacka w Radomiu zapewnia kompleksową pomoc z zakresu różnych gałęzi prawa. Udzielam porad prawnych i podatkowych, sporządzam pisma procesowe, przygotowuję, weryfikuję i opiniuję dokumenty prawne, reprezentuję Klientów przed sądami, organami ścigania (policja, prokuratura) oraz organami administracji państwowej.

Kancelaria adwokacka Radom - zakres usług:

 • PRAWO CYWILNE / PODZIAŁ MAJĄTKUprawo cywilne
   
 • Prawo cywilne - reguluje majątkowe i niemajątkowe stosunki miedzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. W prawie cywilnym mamy do czynienia z równorzędnymi podmiotami, które autonomicznie regulują stosunki między sobą. Zapisy prawa cywilnego regulują wyłącznie granice autonomii podmiotów, biorąc pod uwagę interes powszechny. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia ze sporem pomiędzy osobami prywatnymi, zastosowanie znajdują zapisy prawa cywilnego.

  W skład prawa cywilnego wchodzą:

  • prawo cywilne - część ogólna,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo rodzinne,
  • prawo zobowiązań,
  • prawo spadkowe.
 • PRAWO KARNE / SPRAWY KARNEprawo karne
   
 • Prawo karne - reguluje kwestie odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów zabronionych. Prawo karne charakteryzuje równość, co oznacza, że wszyscy w jednakowym stopniu podlegają jego zapisom.

  Prawo karne dzieli się na:

  • materialne,
  • formalne (procesowe),
  • wykonawcze,
  • skarbowe,
  • wojskowe,
  • postępowanie w sprawach dot. osób nieletnich,
  • wykroczeń.
 • PRAWO RODZINNE / ROZWODYrozwód Radom
   
 • Prawo rodzinne - reguluje majątkowe i osobiste stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa bądź przysposobienia. Określa relacje panujące wewnątrz rodziny ale także z osobami trzecimi.

 • PRAWO GOSPODARCZEprawo gospodarcze
   
 • Prawo gospodarcze - zespół reguł określających wpływ państwa na działalność gospodarczą. Reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorców.

  Prawo gospodarcze dzieli się na:

  • prawo gospodarcze publiczne,
  • prawo gospodarcze prywatne (prawo handlowe).
 • PRAWO PODATKOWEprawo podatkowe
   
 • Prawo podatkowe - zawiera zbiór zasad związanych z podatkami tworzącymi system podatkowy państwa. Prawo reguluje obowiązki podatników, płatników oraz inkasentów podatków.

 • PRAWO PRACYprawo pracy
   
 • Prawo pracy - reguluje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Zawiera ono również regulacje związane z funkcjonowaniem organizacji pracowników, pracodawców, układów i sporów zbiorowych.

 • PRAWO ADMINISTRACYJNEprawo administracyjne
   
 • Prawo administracyjne - reguluje funkcjonowanie i organizację organów administracji publicznej, stosunki między tymi organami a obywatelami. Organy administracji publicznej posiadają uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu, co umożliwia zastosowanie wobec drugiego podmiotu środków przymusu.

  Prawo administracyjne obejmuje:

  • prawo administracyjne ustrojowe,
  • prawo administracyjne materialne,
  • prawo administracyjne procesowe,
  • prawo administracyjne urzędnicze.

Adwokat Natalia Lech - kim jestem?

Jestem adwokatem specjalizującym się w kilku dziedzinach prawa. Ukończyłam Wydział Prawa oraz Wydział Filozofii. W toku edukacji udało mi się zdobyć merytoryczną wiedzę przekazywaną przez doświadczonych praktyków prawa oraz poznać codzienną pracę kancelarii podczas praktyk. Jestem laureatką prestiżowych stypendiów naukowych (stypendia im. Jana Pawła II dla najlepszych studentów w woj. mazowieckim, stypendium marszałkowskie dla najlepszych studentów województwa).

Aplikację adwokacką odbyłam w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Radomiu, której jestem członkinią. Swoją praktykę zawodową rozpoczynałam w Warszawie. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Radomiu oraz jej filie w Jedlińsku, Lipsku i Grójcu. Na co dzień świadczę także porady prawne w starostwach gmin Pionki i Lipsko, gdzie wykorzystuję m.in. wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, pracy czy podatkowego.

Kancelaria adwokacka Radom - pomoc prawna dla osób indywidualnych

Moja kancelaria adwokacka w Radomiu pomaga osobom prywatnym w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz podatkowego. Szczegółowo analizuję przedstawiony problem, zapewniam konsultacje i porady prawne. Sporządzam i opiniuję dokumenty, przygotowuję i składam w wymaganych terminach pisma procesowe. Reprezentuję Klientów w toku postępowań prowadzonych przez sądy różnych instancji oraz przed organami administracji państwowej.

Adwokat Radom - obsługa prawna firm

Specjalizuję się także w obsłudze prawno-podatkowej firm (prowadzonych w formie tradycyjnej działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego). Sporządzam regulaminy, umowy, uchwały, statuty, protokoły i porozumienia, weryfikuję oraz dokumentuję wszelkiego typu pisma prawne. Przygotowuję kompleksową dokumentację potrzebną do założenia spółek kapitałowych oraz osobowych. Podejmuję się prowadzenia negocjacji handlowych w imieniu Klienta, windykacji i egzekwowania należności. Reprezentuję przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych, administracyjnych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych.

Prowadzona kancelaria adwokacka w Radomiu oferuje pojedyncze porady i usługi prawne oraz stałą obsługę prawną firm z rozliczeniami abonamentowymi (do wyboru pozostaje kilka pakietów, dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości).

Kancelaria adwokacka Radom - prawnik pozostający do Twojej dyspozycji

Rzetelne usługi prawne świadczone przez moją kancelarię adwokacką w Radomiu opieram o skupienie się na interesie Klienta. Szczegółowo zapoznaję się z przedstawianą sprawą podczas wywiadu, a w razie potrzeby zadaję indywidualnie dopasowane pytania, które dają lepszy obraz sytuacji. Następnie analizuję sprawę pod kątem obowiązujących przepisów i staram się znaleźć rozwiązania najkorzystniejsze dla mojego Klienta.

Podczas prowadzenia sprawy zapewniam stały kontakt i na bieżąco informuję o jej przebiegu oraz aktualnym stanie. Dbam, aby zainteresowany zawsze wiedział o postępach oraz działaniach, które jako adwokat planuję podjąć w przyszłości. Podczas prowadzenia w imieniu Klienta sporu sądowego, informuję o potencjalnych zyskach oraz ryzyku związanym z konkretnymi decyzjami. Staram się wybierać rozwiązania, które minimalizują zagrożenia i dają korzyści Klientowi, a jednocześnie dokładnie go słucham, aby wziąć pod uwagę indywidualny punkt widzenia.

Kacelaria adwokacka w Radomiu - gdzie działamy?

Obszar naszej działalności obejmuje cały Radom, między innymi:

 • Osiedle Akademickie
 • Borki
 • Planty
 • Brzustówka
 • Długojów
 • Dzierzków
 • Firlej
 • Glinice
 • Godów
 • Gołębiów
 • Halinów
 • oraz wiele innych dzielnic

Zajmujemy się również biurem rachunkowym. Doradca podatkowy udziela porad (w siedzibie firmy w Radomiu oraz online) z zakresu prawa podatkowego, reprezentuje Klientów przed urzędami skarbowymi i sądami oraz sporządza dokumenty w oparciu o obowiązujące przepisy formalne (m.in. umowy cywilnoprawne, umowy o świadczenie usług, umowy o pożyczki). Dodatkowo, biuro specjalizuje się w odzyskiwaniu podatku VAT.

Więcej informacji uzyskacie Państwo przechodząc do zakładki Biuro Rachunkowe


Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart