BIURO RACHUNKOWE – RADOM

Prowadząc Biuro rachunkowe, od prawie 20 lat, świadczymy kompleksową obsługę podatkowo-rachunkową różnorodnym podmiotom gospodarczym. W naszej ofercie znajduje się pełen zakres usług związanych z rachunkowością i podatkami. Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę, prosimy wypełnić poniższy formularz.

W chwili obecnej bierzemy udział w certyfikacji OSBR z Mbank. W związku z tym dostępne pakiety rabatowe.  

PROMOCJA DLA NOWO POWSTAŁYCH FIRM!

Pierwsze 3 miesiące kompleksowej obsługi podatkowo-rachunkowej 50% ustalonej ceny

 

OFERTA USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO:

Reprezentujemy naszych klientów przed:
 • Urzędami Skarbowymi,
   
 • Sądami
Prowadzimy księgi rachunkowe (pełna księgowość), usługa obejmuje:
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • monitoring należności i zobowiązań
Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtu w tym:
 • dokonujemy zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdów
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
Kadry i płace w tym:
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
 • prowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tym ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych z tym informacji podatkowych (PIT-11)
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń


 

W związku z procesem certyfikacji Mbank dla klientów, którzy rozpoczną współpracę z Nami na platformie mKsięgowa zwrot 150 zł za opłacenie ZUS-u w okresie 30 dni od założenia rachunku bankowego (co najmniej 250 zł, dla klientów nieposiadających konta w Mbank). 

 

Dla Klientów, którzy polecą Nasze Biuro Nowemu Klientowi (którzy podpiszą z Nami umowę) rabat 50 zł netto za jeden okres rozliczeniowy!

Dla Klientów Zmieniających Biuro rabat 50 % dotychczas płaconej Ceny przez okres 3 miesięcy!

Rabat 50 zł brutto przez okres 2 miesięcy dla Obecnych Klientów nieposiadających konta firmowego w Mbank - dla osób które skorzystają z platformy Mksięgowa!

WYPEŁNIJ W CELU UZYSKANIA DARMOWEJ WYCENY:

 
Osoba kontaktowa
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane firmy
Nazwa firmy
Rodzaj działalności
Status firmy
Forma księgowości
Płatnik VAT
Tak
Nie
Liczba właścicieli
Liczba zatrudnionych
Liczba faktur miesięcznie
Rozliczenia zagraniczne
Tak
Nie
Czy firma jest beneficjentem środków z UE
Tak
Nie
Inne uwagi
 
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart