OFERTA USŁUG ADWOKATA:

Reprezentujemy naszych klientów przed:
 • Urzędami Skarbowymi,
 • Sądami
Świadczone usługi również przez internet: :
 • Porady prawne ze wszystkich dziedzin prawa występujące
  w dwóch odmianach:
1.   Podstawowej porady prawnej, polegającej na przedstawieniu odpowiedzi na zadane pytanie, 
2.     Kompleksowej porady prawnej, polegającej na odpowiedzi za zadane pytanie prawne, uwzględniające dotychczasowe orzecznictwo sądowe oraz stanowisko doktryny (jeżeli doktryna wypowiada się na dany temat).
 • Sporządzanie opinii prawnych, a więc całościowych analiz prawnych przedstawionego stanu faktycznego.
 • Sporządzanie wszelkich pism procesowych zgodnie
  z obowiązującymi wymogami dla danego pisma. Oferujemy przygotowanie każdego rodzaju pisma, włącznie
  z wezwaniami, wnioskami, pozwami, sprzeciwami, zażaleniami, apelacjami, skargami dotyczące każdej dziedziny prawa (szerszy wykaz oferowanych pism jest pokazany na zakładce "Wzory pism")
 • Sporządzanie projektów umów, w oparciu o przedstawioną treść umowy lub przedstawiony stan fatyczny.
Wśród dziedzin prawa, stanowiących podstawę udzielanych usług prawnych znajdują się:
 • Prawo karne (materialne wraz z procesowym)
 • Prawo cywilne (włącznie z prawem cywilnym ogólnym, zobowiązaniami, prawem spadkowym, i procesowym)
 • Prawo administracyjne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo mieszkaniowe
 • Prawo autorskie
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart