rozwód Radom prawo rodzinne prawo karne prawo cywilne

Rozwód Radom - Adwokat Natalia Lech

Rozwody należą do spraw o delikatnym i emocjonalnym charakterze, gdyż poruszają zwykle kwestie związane z podziałem majątku, sprawami rozwodowymi z orzeczeniem o winie jednego z małżonków czy z ustaleniem władzy rodzicielskiej, jeżeli strony podczas trwania małżeństwa doczekały się potomstwa. Dobre i profesjonalne wsparcie prawnicze pozwala na szybsze zakończenie tak wrażliwego i nieprzyjemnego etapu w życiu.

Kancelaria Adwokacka Natalii Lech świadczy pomoc prawną osobom fizycznym na terenie Radomia oraz okolic. Rzetelność prowadzonych spraw poparta jest wnikliwą i dogłębną analizą problemów klientów. Zaangażowanie powinno być domeną każdego dobrego prawnika, dlatego też nasza kancelaria podchodzi indywidualnie i dyskretnie do wszystkich prowadzonych spraw, co gwarantuje satysfakcję osób, które jej zaufały.

Prawo rodzinne – czym się zajmujemy?

Z uwagi na bardzo złożony charakter prawa rodzinnego, nasza Kancelaria świadczy profesjonalne wsparcie prawne oparte na wieloletnim doświadczeniu. Odpowiednie zaangażowanie i podejście zapewniają rzetelną analizę dokumentacji. Do spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię Adwokacką zaliczają się w szczególności:

 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • separacja,
 • alimenty (dochodzenie i egzekwowanie),
 • podział majątku,
 • władza rodzicielska (ustalenie, ograniczenie, pozbawienie),
 • ustalanie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy nieletnich,
 • porwania rodzicielskie (w tym uprowadzenie dziecka za granicę),
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • spadek,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • darowizna i odwołanie darowizny,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • przemoc w rodzinie,
 • intercyza małżeńska,
 • skarga pauliańska.

Czym jest rozwód i jak definiuje go prawo?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (art. 56 § 1) sąd orzeka rozwód w przypadku spełniania dwóch warunków:

 • w przypadku gdy nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego – sąd dokonuje wnikliwej analizy, czy w związku małżonków nadal można mówić o łączących ich więziach (uczuciowych, fizycznych i gospodarczych). Zupełny rozpad pożycia następuje wtedy, gdy wszystkie wymienione więzi łączące parę małżonków ustają np. z przyczyn naturalnych (z wiekiem, osłabieniem więzi fizycznej). Zanik więzi musi być świadomą decyzją;
 • w przypadku gdy nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego – jest on nieodwracalny. Sąd orzeka rozwód, będąc pewnym, że nie ma możliwości na wspólne pożycie małżonków.

Kodeks przewiduje również sytuację, w której występują przeszkody co do orzeczenia rozwodu nawet w przypadku wystąpienia obu wyżej wymienionych sytuacji. Do przeszkód rozwodowych należą:

 • dobro dzieci;
 • niewyrażenie zgody na rozwód przez jednego z małżonków;
 • jeżeli jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Procedura wszczęcia postępowania rozwodowego

Wszczęcie takiego postępowania powinno być poprzedzone złożeniem pozwu, w którym osoba składająca pozew (powód) określa, czego żąda. Do żądań mogą należeć m. in.: 

 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • rozwód z orzeczeniem o winie drugiego z małżonków;
 • separacja;
 • alimenty;
 • podział majątku;
 • ustalenie władzy rodzicielskiej.

Jakie dokumenty rozwodowe należy złożyć?

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach podpisanych przez obu małżonków wraz z dodatkowymi dokumentami w postaci aktów urodzenia oraz dowodów osobistych. Dołączyć należy również dowód opłaty sądowej. W przypadku gdy małżonkowie posiadają małoletnie dziecko/dzieci, potrzebny będzie skrócony odpis aktu ich urodzenia.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego właściwego do miejsca zamieszkania małżonka/małżonków. Taki dokument może zostać dostarczony osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dokument musi zawierać takie elementy jak wskazanie powoda i pozwanego oraz odpowiednie sformułowanie wniosków.

Ile trwa rozwód? 

Wszystko zależy od tego, jaki stopień skłócenia (jeżeli w ogóle występuje) ma miejsce między małżonkami. Ponadto istotne są takie czynniki jak posiadanie wspólnego małoletniego potomstwa, jakie sformułowania występują we wnioskach, jaki jest zakres postępowania rozwodowego i jakie terminy rozpraw wyznaczył sąd.

Rozwód bez orzekania o winie trwa zdecydowanie krócej i z reguły obejmuje jedną do dwóch rozpraw. Rozwód z orzeczeniem o winie może potrwać dłużej w zależności od tego, czy strony posiadają małoletnie dzieci, a także czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia. Przeciętnie takie sprawy mogą trwać do 6 miesięcy.

Rozwód Radom - ile kosztuje?

Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych – kwota ta jest stała. Wpłaty za pozew można dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych na rachunek sądu. Można też nabyć w budynku sądu znaczki opłaty sądowej i nakleić je na pozew.

Opłatę uiszcza osoba, która wnosi o rozwód lub osoba winna – w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie.  

Rozwód Radom – Kancelaria Adwokacka Natalii Lech

Adwokat Natalia Lech swoją praktykę zawodową rozpoczęła w Warszawie. Filie kancelarii mieszczą się w Radomiu, Jedlińsku, Lipsku oraz Grójcu. Natalia Lech świadczy porady prawne także w starostwach gmin Pionki i Lipsko.

Aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Radomiu, specjalizującą się głównie w sprawach prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego oraz innych.

Do wszystkich problemów podchodzimy z zaangażowaniem oraz ze szczególną troską o dobro klienta. Wierzymy, że takie traktowanie przyczyni się do satysfakcjonującego wyniku prowadzonych spraw. Usługi Kancelarii Adwokackiej oparte są na zasadzie stałej obsługi klientów lub doraźnych działań wymagających szybkiej reakcji.

Zapraszamy do skorzystania z kontaktu i szczegółowego zapoznania się z szerokim zakresem świadczonych usług prawnych naszej Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart