Reprezentacje przed organami Państwa

Reprezentujemy swoich klientów w postępowaniach sądowych na etapie wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych jak również przed organami egzekucyjnymi. W przypadku postępowań gospodarczych prowadzimy też sprawy przed Sądem Arbitrażowym.
W sprawach ściśle podatkowych reprezentujemy naszych klientów również przed Urzędem Skarbowym.

Do reprezentacji przed Sądem niezbędne jest prawidłowo wystawione pełnomocnictwo przez reprezentowanego. Zleceniodawca powinien w nim wskazać pełnomocnika ( radcę prawnego, adwokata), który ma działać w jego imieniu. Powinien też określić sprawę, której pełnomocnictwo dotyczy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione i prawidłowo opłacone.

Specjalizujemy sie w:

 • Prawie karnym (materialne wraz z procesowym)

 • Prawie cywilnym (włącznie z prawem cywilnym ogólnym, zobowiązaniami, prawem spadkowym, i procesowym)

 • Prawie administracyjnym

 • Prawie podatkowym

 • Prawie pracy

 • Prawie handlowym

 • Prawie rodzinnym i opiekuńczym

 • Prawie mieszkaniowym

 • Prawie autorskim

   

 

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart