Faktury od Facebooka

Korzystam z reklam oferowanych przez Facebook. Firma ta nie posiada polskiego NIPu.

Prowadzę sklep. Jak mam rozliczyć taką fakturę? Czy muszę ją wykazywać?

Faktura za usługę reklamy w ramach importu usług musi być wykazana w miesiącu, w którym doszło do wykonania usługi. Ważne, aby był Pan zgłoszonym podatnikiem podatku VAT UE. Tylko wówczas ma Pan prawo naliczyć i odliczyć VAT z tych faktur. Faktury te bowiem z zasadą neutralności podatku VAT — zgodnie z zasadami unijnymi — ma dla Pana nie generować dodatkowych kosztów.

Fakturę tę księguje się naliczając i odliczając podatek VAT — raz w rejestrze zakupów, drugi raz w rejestrze sprzedaży. W rejestrze sprzedaży wybiera Pan podstawę opodatkowania art. 28b ustawy o VAT. Kwota ta znajdzie się w odpowiedniej rubryce dla tej podstawy prawnej w deklaracji VAT?7.

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart