ZWROT VAT Z ZAGRANICY

Jeśli posiadają Państwo firmę zarejestrowaną w Polsce i ponoszą Państwo koszty w krajach Unii Europejskiej zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Nasz prawnik oraz doradca podatkowy pomoże Państwu szybko i skutecznie odzyskać VAT m.in. za paliwo.

1
Twoje dane teleadresowe
Imię i Nazwisko:
Twój adres e-mail:
Twój telefon:
Akceptuję regulamin
2
Wyślij do wyceny
Kwota za usługę oscyluje pomiędzy 3% a 9% łącznej kwoty zwrotu VAT. W celu poznania wyceny podaj: Ilość faktur VAT oraz łączną kwotę na jaką opiewają wszystkie faktury:
3
Podpisanie umowy
Po akceptacji bezpłatnej wyceny należy podpisać i wysłać pocztą po dwa oryginały podpisanej umowy oraz pełnomocnictwa. Są to dokumenty, które m.in. pozwolą nam reprezentować Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym.
4
Wyślij kopie FVAT
W tej sekcji mają Państwo możliwość przesłania kopii faktur VAT. WAŻNE, aby przesłane kopie faktur (zdjęcia, skany) były dobrej jakości.
Dodaj załącznik:
Dodaj kolejny załącznik
5
Zwrot Vat
Po przesłaniu faktur oczekują Państwo na zwrot podatku VAT, który zostanie przelany na wskazane przez Państwa konto. Termin zwrotu zależny jest od kraju z jakiego starają się Państwo o zwrot VAT. Możliwy jest zwrot VAT już po 10 dniach od daty złożenia wniosku.
6
Płatności
Płacą Państwo za efekt czyli wyłącznie po otrzymaniu zwrotu VAT! Na nasze usługi wystawiamy faktury VAT. Cena usługi jest zawsze ustalona z góry i wynosi od 3% do 9% otrzymanego zwrotu. Zwrot kwoty VAT przelany na Państwa konto będzie pomniejszony o kwotę usługi.

Podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa:

Przy pierwszym korzystaniu z naszej usługi zwrotu VAT konieczne jest jednorazowe podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa. Są to dokumenty, które m.in. pozwolą nam reprezentować Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym. Oba dokumenty (do pobrania na powyższym formularzu w pkt.3) należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać oraz przypieczętować pieczęcią firmową. Oryginały dokumentów należy wysłać tradycyjną pocztą bądź kurierem na adres naszej firmy :

Nazwa firmy: Doradca podatkowy mgr Jolanta Lech
Adres: 26-600 Radom, ul. Wernera 33/37

Przy każdym kolejnym korzystaniu z naszej usługi konieczne jest jedynie przesłanie kopii faktur - mailem bądź pocztą.

Wysyłanie faktur:

W większości przypadków do wniosku o zwrot VAT należy załączyć elektroniczne kopie faktur, dlatego też każdorazowo chcąc skorzystać z naszej usługi zwrotu VAT z zagranicy należy przesłać nam kopie faktur. Można to zrobić za pomocą:

Towary i usługi podlegające odliczeniu zagranicznego VAT:

Termin składania wniosków:

Zgodnie z treścią dyrektywy 2008/9/WE termin na składanie wniosku o zwrot podatku VAT upływa co roku w dniu 30 września następującego po roku, w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwrotu VAT zapłaconego za granicą.

Kiedy można odzyskać podatek VAT?:

W zależności od przepisów prawa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot podatku VAT z zagranicy można się starać za okres nie krótszy niż kwartał
i nie dłuższy niż rok. W związku z tym w ciągu roku można złożyć maksymalnie cztery wnioski o zwrot podatku VAT, obejmujący łącznie rok poprzedni.

Stawka podstawowa VAT w krajach Unii Eurpoejskiej:

 

Austria 20
Belgia 21
Bułgaria 20
Cypr 15
Czechy 20
Dania 25
Estonia 20
Finlandia 23
Francja 19,6
Grecja 23
Hiszpania 18
Holandia 19
Irlandia 21
Litwa 21
Luksemburg 15
Łotwa 22
Malta 18
Niemcy 19
Polska 23
Portugalia 23
Rumunia 24
Słowacja 20
Słowenia 20
Szwecja 25
Węgry 25
Wielka Brytania 20
Włochy 20

Jak odzyskać VAT za poniesione wydatki?:

Wniosek o zwrot VAT składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza VAT-REF do właściwego urzędu skarbowego Państwa Członkowskiego UE za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy. Należy wymienić w formularzu VAT-REF zakupione towary i usługi, stanowiące podstawę zwrotu podatku VAT. Do wniosku, zgodnie z przepisami niektórych Państw Członkowskich, należy załączyć elektroniczne kopie faktur. Formularz wymaga  kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na jakiej podstawie można żądać zwrotu podatku VAT:

Podstawą prawną, dla polskiego przedsiębiorcy nie mającego siedziby w Państwie Członkowskim z  którego ubiega się o zwrot podatku VAT zapłaconego w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008r., określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, ustalonego w dyrektywie 2006/112/WE.

 

Kancelaria Adwokacka Radom
Adwokat Natalia Lech
lechnatalia@wp.pl
+48 796 691 841
Biuro rachunkowe Radom
Doradca Podatkowy Jolanta Lech
lech.jolanta@wp.pl
+48 483 313 277

Adres filia Radom:
ul. Wernera 33/37
26-600 Radom
NIP: 6681879544
REGON: 367595954
Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart