Kancelaria adwokacka

Adwokat Natalia Lech

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, karnym, podatkowym, gospodarczym, rodzinnym, pracy oraz administracyjnym. Swoją praktykę zawodową rozpoczęłam w Warszawie, a obecnie kontynuuje ją w Radomiu.

Filie moich kancelarii mieszczą się w Radomiu, Jedlińsku, Lipsku oraz Grójcu. Obecnie świadczę również porady prawne w starostwach gmin Pionki i Lipsko.

PRAWO KARNE

Adwokat Natalia Lech reprezentuje klientów przed sądami w sprawach karnych oraz karno-skarbowych na terenie Radomia oraz województwa Mazowieckiego. Do spraw prowadzonych przez Kancelarię zaliczają się w szczególności:

  • Świadczenie pomocy prawnej osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych.
  • Obrona w sprawach dotyczących obrotu nierzetelnymi fakturami dokumentami celnymi
  • Obrona podejrzanych o uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw podatkowych, przemytu i oszustw celnych, usunięcia towaru spod dozoru celnego, zaniedbań informacji podatkowej, gier hazardowych.
  • składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • obrona podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
  • reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu,
  • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • sporządzanie pism procesowych, w szczególności tj., apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski oraz prywatne akty oskarżenia,
  • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego.

 

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart