OFERTA USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO:

Prowadząc Biuro rachunkowe, od prawie 20 lat, świadczymy kompleksową obsługę podatkowo-rachunkową różnorodnych podmiotów gospodarczych. W naszej ofercie znajduję się pełen zakres usług z zakresu rachunkowści i podatków:
 
Reprezentujemy naszych klientów przed:
 • Urzędami Skarbowymi,
 • Sądami
Prowadzimy księgi rachunkowe (pełna księgowość), usługa obejmuje:
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • monitoring należności i zobowiązań
Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtu w tym:
 • dokonujemy zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdów
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
Kadry i płace w tym:
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
 • prowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tym ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych z tym informacji podatkowych (PIT-11)
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeńBiuro rachunkowe radom księgowa radom pit radom porady podatkowe radom dorardztwo podatkowe radom deklaracje pit radom zwrot vat radom biuro rachunkowe radom online biuro rachunkowe radom przez internet pełna księgowość radom

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja: Devilart - strony internetowe