OFERTA USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO:

Prowadząc Biuro rachunkowe, od prawie 20 lat, świadczymy kompleksową obsługę podatkowo-rachunkową różnorodnych podmiotów gospodarczych. W naszej ofercie znajduję się pełen zakres usług z zakresu rachunkowści i podatków:
 
Reprezentujemy naszych klientów przed:
 • Urzędami Skarbowymi,
 • Sądami
Prowadzimy księgi rachunkowe (pełna księgowość), usługa obejmuje:
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • monitoring należności i zobowiązań
Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtu w tym:
 • dokonujemy zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdów
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
Kadry i płace w tym:
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
 • prowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tym ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych z tym informacji podatkowych (PIT-11)
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

 

W związku z procesem certyfikacji Mbank dla klientów, którzy rozpoczną współpracę z Nami na platformie mKsięgowa zwrot 150 zł za opłacenie ZUS-u w okresie 30 dni od założenia rachunku bankowego (co najmniej 250 zł, dla klientów nieposiadających konta w Mbank). 

Dla Klientów, którzy polecą Nasze Biuro Nowemu Klientowi (którzy podpiszą z Nami umowę) rabat 50 zł netto za jeden okres rozliczeniowy!

Dla Klientów Zmieniających Biuro rabat 50 % dotychczas płaconej Ceny przez okres 3 miesięcy!

Rabat 50 zł brutto przez okres 2 miesięcy dla Obecnych Klientów nieposiadających konta firmowego w Mbank - dla osób które skorzystają z platformy Mksięgowa!

Porady prawne i doradztwo podatkowe online - Radom
Realizacja strony internetowej: Devilart